تصویر لوگو شرکت نورآفرینان هامون

خدمات نور آفرینان هامون

چه کارهایی انجام می دهیم؟

مشاوره و پیمانکاری تخصصی فیبر نوری

تصویر حفاری فیبر نوری

حفاری فیبر نوری

تصویر اجرای سیویل فیبر نوری

اجرای سیویل (CIVIL)

تصویر اجرای پروژه fttb

اجرای پروژه های FTTB

تصویر اجرای ترنچر فیبر نوری

اجرای ترنچر فیبر نوری

تصویر لوگو شرکت نورآفرینان هامون

ارائه بهترین

مشاوره، طراحی و اجرای فیبر نوری

 نورآفرینان هامون با بهره مندی از متخصصین کارآزموده و استفاده از استانداردهای روز دنیا

آماده ارائه خدمات طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری با هزینه مناسب در سطح کشور میباشد.

آمار

نورآفرینان

هامون

130+مشتری راضی
57مشاوره
425+پروژه

با بهترین مشاور تصمیم گیری کنید و اجرای کار را به گروهی حرفه ای و متخصص بسپارید

تصویر لوگو شرکت نورآفرینان هامون

پروژه های ما

کارهایی که انجام داده ایم؟

اجرای دقیق براساس

استانداردهای روز دنیا

تصویر لوگو شرکت نورآفرینان هامون

ارائه بهترین

مشاوره تخصصی

FTTX-FTTH-FTTP-FTTD-FTTO-FTTF

معرفی

مشتریان ما

برخی از مشتریان و کارفرمایان پروژه های اجرایی 

         نورآفرینان هامون

دریافت مشاوره رایگان و فوری